at være af flydende køn…

Jeg læste for nylig en artikel i FEMINA, hvor der blev henvist til en engelsk undersøgelse som viste at næsten halvdelen af de engelske unge ikke så sig som enten hetero- eller homoseksuelle men mere som ”noget andet”. Artiklen sætter fokus på begreber som homo- og heterofleksibel, panseksuel og genderfluid og bringer et interview med en ung kvinde som ikke oplever sig som hverken kvinde eller mand. Hun føler sig tiltrukket af begge køn og har haft kærlighedsforhold til begge køn – dog uden sex i forholdene til kvinderne, selvom hun havde oplevet det som romantiske forhold.

Det handler lidt om det, jeg også skrev om i et tidligere indlæg: At noget kun eksisterer, hvis der findes et ord for det – hvis der ikke er et sprog for en følelse eller et fænomen, så kan vi ikke kommunikere om det og derfor eksisterer det ikke – også selvom det rent faktisk gør. (Det er egentlig en sær ting og viser hvor forankret vores kultur er i sproget. Og hvor magtfuldt sproget er! Måske er hele vores verden blot en menneskeskabt konstruktion som kun eksisterer i kraft af sproget?)

Vi er vante til at dele mennesker i to grupper baseret på hvilken krop vi har. Det er ret fundamentalt – så fundamentalt at tanken om, at der skulle være flere køn, altså forskellige kombinationsmuligheder mellem den fysiske krop og hvad man mentalt oplever sig som, er en næsten umulig tanke for os. Vi kan godt indse, at et køn kan have forskellige seksuelle præferencer – men at vi sommetider er mand og sommetider kvinde er grundlæggende en udfordrende tanke. Men måske er det blot fordi vi ikke har talt om det før? At tanken ikke har været gangbar før nu?

Vi har alle en fysisk krop, som definerer vores køn og ofte også orienterer vores seksualitet i en bestemt retning. Det giver mening i det seksuelle møde, men resten af tiden er den kulturskabte kønsdefinition en begrænsning. For vi er først og fremmest mennesker – personer som indeholder både noget maskulint og noget feminint og på den måde er vi alle genderfluid – flydende mellem kønsopfattelserne – men hidtil har vores kultur bare ikke levnet os meget plads til at være bevidste om dette. Jeg manglede disse begreber til at forklare mig selv, da jeg var ung. Så jeg er glad for at de er der nu, for jeg tror vi bliver bedre mennesker, hvis vi bliver tilladte at være – og bliver anerkendt for at være – alt det som vor psyke indeholder af maskuline og feminine værdier.

One thought on “at være af flydende køn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s