Kategoriseringer af køn og seksualitet

Måske er det loven om tiltrækning, men her netop en uge efter at jeg postede mit sidste indlæg om sociokulturelle faktorers indflydelse på, hvordan vi opfatter mænd og kvinder, er der en af mine Facebook-venner, som har synes godt om denne her artikel: ”Tror du også, at sex er ren, rå naturdrift? Så tager du fejl, siger professor i sexologi” af Marie Carsten Pedersen på Zetland.dk:

https://www.zetland.dk/historie/s8DEM5KZ-menXa7k5-0129e

Læs den endelig – den er ret interessant! Heri citeres professor i sexologi Christian Graugaard blandt andet for en så herlig udtalelse som denne: ”Man kan sige, at menneskets seksualitet er som et juletræ: Hverken biologi eller socialitet, men et bevægeligt spændingsfelt mellem de to. Et stykke socialt pyntet og iscenesat natur”. I artiklen refereres der også til en amerikansk forsker Henry Abelove, som har en tese om, at ”det heteroseksuelle penetrationssamleje” blev måden at have sex på i 1800-tallet, som en forlængelse af idealerne om målrettet produktivitet i industrialismen og kapitalismen. Hvilket også er hvad Graugaard er nået frem til; at der ligger en kulturel og socioøkonomisk årsag bag de sidste 150 års ideal om ”det heteroseksuelle, monogame, ægteskabelige, reproduktive samleje som det eneste naturlige”. Artiklen kommer desværre ikke ind på, hvad der mon var før? Mindre sex? Eller en anden slags sex uden penetrering? Budskabet i artiklen er altså, at den almindelige opfattelse af sex ikke er en naturgiven måde at gøre det på – juletræet kan pyntes på mange måder og i forskellige farvetemaer : )

Den fastlåste forestilling om seksualitet, som noget naturgivent får ifølge artiklen også indflydelse på, hvordan vi opfatter os selv og andre som enten hetero- eller homoseksuelle (eller andre mindre kategorier) og oplever kategorierne som ”historieløse, identitetsbærende kategorier, der fra naturens hånd gør os til enten det ene eller det andet”. I en senmoderne kultur med stort fokus på individet kan disse kategoriseringer dog opleves som begrænsninger, hvilket åbenbart også er tilfældet omkring kønsopfattelsen. I en artikel af Sarah Kott i Jyllandsposten d.28.12.16: ”Transkønnede børn: Alle spørger hvorfor” beskrives, hvordan et stigende antal børn ønsker et kønsskifte. I Sverige var det i 2012 blot fire børn og unge som ønskede et kønsskifte, i 2015 var det 116 og i år kommer det tæt på 200, et mønster som gentager sig i flere vestlige lande. Det er jo små tal i forhold til den samlede befolkning men alligevel tankevækkende, for hvad er det, som sker? Er der flere end tidligere, som føler sig fanget i den forkerte krop? Er det hormonpåvirkninger fra miljøet? Er det bare blevet mere legitimt at skifte køn? Er det kulturpåvirkninger gennem transkønnede idoler i medieverden?

Vores opdeling i to køn kan jo også siges at være en ret rigid kategorisering baseret udelukkende på noget biologisk og fysisk men alligevel med klare forventninger til, hvordan man kan og bør agere i verden som henholdsvis det ene eller andet køn. Hvis vores forventninger til køn og seksualitet var lidt mere flydende (jf. mit tidligere indlæg “at være af flydende køn” ), så var det måske også lettere for os alle sammen at finde et ståsted, hvor man ikke oplever sig som forkert? Som verden er nu, så er det en god ting, at man kan få et kønsskifte både fysisk og juridisk, det tror jeg er en lettelse for dem som er berørt af det. Men samtidig vedligeholder vi jo forestillingen om, at man skal være det ene eller det andet for at være ”rigtig”.

I næste uge starter jeg i praktik (læreruddannelsen) og håber at få lejlighed til at diskutere kompetenceområdet ”køn, krop og seksualitet” med min 8. klasse. Bloggen vil med andre ord forhåbentlig byde på mere omkring denne problematik i det nye år. Godt nytår : )

 

One thought on “Kategoriseringer af køn og seksualitet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s