Køn i skolen – og andre steder

Blot en tilføjelse til sidste blogindlæg om køn i skolen, for jeg har netop læst denne kronik i Børsen af Kirsten Stendevad – en af mine heltinder 🙂

I kigger det forkerte sted hen efter flere kvinder i ledelse

Alle synes at være enige om, at det er et problem at kvinder ikke deltager mere på ledelsesniveau i driften af virksomheder, institutioner og samfund – især fordi kvinders faglige ressource ikke er mindre end mænds. Men problemet er, at vi alle skal opføre os som det ene køn for at kunne indgå i det samfund, som vi ellers er fælles om. En kvinde, som vil høres og tages alvorligt i en virksomhedsbestyrelse bestående af mænd, må ofte tale det samme sprog, som de gør, for at blive opfattet som et fuldgyldigt medlem. Det er hun nødsaget til, fordi den maskuline kultur ikke altid er gearet til at forstå, at den feminine energi indeholder en styrke og et udsyn, som kan anvendes positivt i driften af virksomheden, institutionen eller samfundet. Mange kvinder deltager ikke på topledelses-niveauet, fordi de ikke føler sig tilpasse med kulturen der, og fordi mange kvinder i virkeligheden er ret tro (på trods) mod den kvindelige og feminine natur, som de føler sig forbundne med.

Det hele drejer sig om kultur – og kultur er heldigvis så meget en fælles konstruktion, at vi også i fællesskab kan ændre den. Hvis vi er nok, der vil det samme 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s