Samtykkelov på kvindernes kampdag..

Forsidehistorien i Jyllandsposten i dag – på kvindernes kampdag – handler om, hvorvidt en samtykkelov vil kriminalisere sex, eller om den vil være en hjælp for voldtægtsofre. Strafferådet (syv mænd og fire kvinder) anbefaler imod en samtykkelov med henvisning til, at sex normalt ikke opleves som en indgået ‘aftale’ mellem to parter men nærmere baseres en forståelse af frivillighed mellem deltagerne. Deres pointe er, at man ved en samtykkelov vil gøre sex til en aktivitet som i udgangspunktet er kriminel, og som så skal legaliseres gennem et samtykke. Samtykket kan gives enten som et eksplicit ja, eller ved at man deltager aktivt i samlejet. Og ja, tænker man, er det ikke også nogenlunde sådan, det bør være? Burde vi ikke alle være så bevidste om det menneske, vi er intimt sammen med (uanset om det er en mangeårig ægtefælle eller en engangsaffære), at vi ligesom fanger en eventuel manglende engagement eller endda modvilje hos den anden part? Men nej, det er langt fra tilfældet – det ved næsten alle kvinder på jordkloden. Især mænd er ikke så gode til at aflæse deres kvindes kropssprog og lader ofte bare egne drifter råde – ikke fordi de er dårlige mennesker, men fordi de aldrig har lært andet.  Vores kultur bygger på en forestilling om, at mænd ikke kan styre deres seksualitet og drifter. Det bliver derfor kvinderne, som skal styre deres og lægge låg på deres seksualitet, så den ikke frister mændenes ustyrlige lyst.  Jeg tror det kan have nogle historiske og udviklingsmæssige årsager: I umindelige tider har rollerne mellem mænd og kvinder været tydeligt fordelte: Mændene stod for det rationelle, handlekraftige, aggressive og nøgterne, mens kvinderne stod for følelser, bekymringer, sårbarhed, empati og omsorg. Fordelingen har uden tvivl været nødvendig i langt det meste af menneskenes historie, hvor krig om territorium, politik og religion har spillet en stor rolle. Når krig (både som angreb og forsvar) har været en del af menneskets daglige virkelighed, så har det også været nødvendigt at kunne lukke ned for følelserne og empatien, når man stod overfor fjenden. Der har derfor hersket en kultur, som har forherliget og berømmet denne kriger-evne til at lukke ned for følelserne. Ideen om, at rigtige mænd ikke viser følelser, eller at drenge ikke græder, er ikke sådan at komme til livs, og når der så ovenikøbet også hersket en ide om, at når man først har sagt ja, så kan man ikke en halv time senere sige nej, ja så det forståeligt, at det stadig er lidt en gråzone at navigere i både for mænd og kvinder. Kan en samtykkelov hjælpe på det? Både ja og nej, tænker jeg. En samtykkelov vil sætte fokus på problemstillingen, sådan at flere vil spekulere på, hvordan et samtykke egentlig kommer til udtryk. Men vil en samtykkelov hjælpe de (primært) kvinder, som har oplevet overgreb fra personer, de kendte i forvejen – vil den slags voldtægtssager ikke altid være påstand mod påstand? Hvem skal afgøre om hendes kropssprog var indbydende eller afvisende? Hvornår er man så passiv, at det må betyde NEJ?

Jeg er ikke imod lovforslaget – det sætter fokus på nogle vigtige spørgsmål og flytter definitionen af ‘voldtægt’ – men jeg er ikke tilhænger at den “aftale-mentalitet” omkring sex, som kan blive resultatet af loven. Ville det ikke være bedre med en ny kultur på området? En kultur hvor vi opøver en så stor følelsesmæssigt intelligens, at vi kan aflæse hinandens kropssprog og handle respektfuldt i overensstemmelse med de signaler vi får? Hver gang? For de fleste kan (heldigvis) det meste af tiden. Spørgsmålet er, om en ny lov og voldtægts-definition også vil udvikle en ny kultur – eller blot nye typer retssager? Eller bliver en samtykkelov bare et underligt ‘bureaukratisk’ lag for almindelige mennesker? Eller – kunne man håbe på – vil loven give en kærkommen anledning til forventningsafstemning? Måske sammen med den kondom-snak, vi næsten også har glemt igen…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s