Kønskvoter – lyder kedeligt, I know..

Jeg hører ikke til de såkaldte rabiate feminister, og jeg er sådan set heller ikke en del af den klassiske kvindekamp for ligestilling, men jeg har i den seneste tid modtaget en række reklamer på Facebook, som alligevel har provokeret mig til et blogindlæg om kønskvoter 😊 Reklamerne er sponsoreret af Nye Borgerlige og er nærmere bestemt opslag fra Lars Boje Mathiesen. Han deler fx et klip af sig selv på talerstolen i Folketinget, hvor han taler om ”de klynkende feminister”, som ønsker kønskvoter. Han siger blandt andet, at mænd hverken ser kvinder som trusler eller som det svage køn. Tværtimod elsker mænd kvinder (alle slags kvinder!), og at mænd faktisk respekterer kvinder så meget, at de aldrig kunne finde på at ansætte dem alene på baggrund af deres køn. Sådan set god argumentation, en anelse nedladende måske, men dog en god pointe, at hvis ligestilling handler om lige ret til job og karriere, så nytter det jo ikke noget, at man får job netop på baggrund af sit køn.

Men lige ret giver ikke nødvendigvis lige mulighed. I Danmark er kun ca 14% af topledelsesposterne i erhvervslivet besat af kvinder. Antallet af kvinder på topposterne er blevet en slags lakmusprøve for, hvordan det står til med ligestillingen i landet – fordi det er nemmere at tage chancer for både arbejdsgiver og arbejdstager i bunden af karriere-pyramiden end i toppen. Og det står altså ikke særligt godt til med ligestillingen på dette niveau, på trods af at ca 40% af de studerende på de erhvervsøkonomiske videreuddannelser er kvinder. Man har en formodning om, at kvinderne ofte ikke bliver ansat, fordi de simpelthen er for anderledes i forhold til den herskende kultur på ledelsesgangen og i forhold til de mænd, som sidder der i forvejen. Man forsøger sig derfor med kønskvoter for at afværge denne såkaldte Rip-Rap-Rup-effekt, hvor mænd foretrækker at ansætte nogle, som ligner dem selv. Man vil altså ændre adfærden gennem lovgivning, indtil det bliver normalt og naturligt at have lige mange af hvert køn på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalerne.

Det handler om kultur – og om tankesæt. Når der er færre kvinder, som søger ledelsesposterne, kan det skyldes, at de har en ubevidst og dyb oplevelse af, at der er noget galt med kulturen og systemet. At de skal indgå i et tankesæt, som de dybest set oplever som forkert. Jeg læste dette citat af Petra Williams fra Australien (på Kirstens Stendevads Facebook-side – begge har feminint lederskab som mærkesag): ”I’m struck by how many women are still asking the old, archaic patriarchal system to make room for them. And then I realised the problem. Women don’t know what the alternative is. Even if they wanted to build a new system, they wouldn’t know where to start. And that’s because ‘the system’s only educated us in one way of being. One leadership style, one economic system, one way to practice medicine. It’s time to re-educate ourselves about the alternatives and Feminine Leadership is one alternative”.

Som Williams siger, så vil kvinder gerne være med på ledelsesniveauet, men der gøres ikke plads nok til dem. Beskeden er nærmere, ”bliv som mænd, og I vil få et job”. Det evner nogle kvinder at tilpasse sig, men på et generelt plan kan man sige, at mænds uvillighed til at ansætte kvinder i ledelsesposterne kan skyldes Rip-Rap-Rup-effekten, mens kvinders uvillighed til at tage ledelsesposterne nok nærmere er en modstand mod den herskende kultur på ledelsesniveauet.

Det er på mange måder kvindebevægelsens svaghed, at man i den grad har abonneret på de maskuline værdier. Da kvinder gjorde oprør mod forskelsbehandling og kæmpede for ligestilling politisk/ juridisk/socialt/jobmæssigt/lønmæssigt, da var idealet mændenes verden. Målet var at få de samme privilegier og rettigheder, som mændene allerede besad. Det vil sige, at dét, som mænd traditionelt gjorde eller havde adgang til at kunne gøre, blev dét, som kvinderne kæmpede for at få adgang til. Derfor blev dét, som traditionelt havde hørt kvinderne til, forkastet og nedvurderet, nu også af kvinderne selv. Vi arbejder stadig ud fra den forudsætning eller præmis at dét, mænd har, er mest attråværdig. Den verdensorden, som tilhørte mændene, dengang kvindefrigørelsen tog sin begyndelse, er nu blevet vores fælles verdensorden. Kvinderne fik adgang til at være ligesom mænd, mens det ikke på samme vis er blevet tilladt eller attråværdigt at være ligesom kvinder (hverken for mænd eller kvinder).

Boje Mathiesen har ret i, at kvinder i dag har ret til og mulighed for at kæmpe på lige fod med mænd om de samme ting. Han overser bare, at de kvinder, han taler om, for en stor del ikke ønsker at være en del af det paradigme, som han taler ud fra. For det er jo den maskuline verdensorden, som sætter reglerne for konkurrencen. En verdensorden som bygger på ideer som magt, konkurrence, udnyttelse, rettigheder, dominans og undertrykkelse. Hvis flere kvinder skal trives på ledelsesniveauet, vil det nok kræve at mange af disse koncepter ændres, sådan at der er bedre plads til at tænke og handle i overensstemmelse med feminine værdier. De maskuline værdier skal ikke fjernes eller undertrykkes fuldstændigt – men vi brug for en kulturel og værdimæssig ligestilling mellem det feminine og maskuline, sådan at vi kan fastholde de positive maskuline værdier (fx styrke, målrettethed, opmærksomhed, initiativ, risikovillighed og handlekraft) og samtidig give plads og anerkendelse til de positive feminine værdier (fx fællesskab, gennemsigtighed, omsorg, eftertænksomhed og forsigtighed). Kvoter i sig selv hverken ændrer kulturen eller ligestiller noget, men kvoter kunne hjælpe udviklingen og kulturen på vej i den rigtige retning. Det kunne måske ligefrem redde klodens fremtid.

 

 

 

2 thoughts on “Kønskvoter – lyder kedeligt, I know..

  1. Hej Birgitte,

    Udmærket indlæg:-)

    Hvis du har tid til overs kan jeg anbefale at læse “Doing leadership differently” af australske Amanda Sinclair. Den er skrevet i 1998, men desværre stadig højaktuel. Den leverer bl.a. en analyse af hvorfor traditionelle (mandlige) ledelsesformer er kommet til kort og hvorfor kvindelig kraft og seksualitet ( i bred forstand) skal i spil 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s